20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022

SVVN - Từ ngày 27 - 28/8, tại Đã Nẵng, 20 thủ lĩnh sinh viên sẽ tham gia Vòng Chung kết Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” toàn quốc lần thứ IV, năm 2022 .
20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022 ảnh 1
20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022 ảnh 2
20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022 ảnh 3
20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022 ảnh 4
20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022 ảnh 5
20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022 ảnh 6
20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022 ảnh 7
20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022 ảnh 8
20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022 ảnh 9
20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022 ảnh 10
20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022 ảnh 11
20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022 ảnh 12
20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022 ảnh 13
20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022 ảnh 14
20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022 ảnh 15
20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022 ảnh 16
20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022 ảnh 17
20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022 ảnh 18
20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022 ảnh 19
20 'Thủ lĩnh sinh viên' tranh Chung kết Hội thi năm 2022 ảnh 20
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm