components/HeaderLongform.html
Anh Bùi Quang Huy giữ chức Bí thư thường trực T.Ư Đoàn

Anh Bùi Quang Huy giữ chức Bí thư thường trực T.Ư Đoàn

SVVN - Theo quyết định của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam được giao giữ trách nhiệm Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, kể từ ngày 01/12/2020.
Anh Bùi Quang Huy giữ chức Bí thư thường trực T.Ư Đoàn ảnh 1
Anh Bùi Quang Huy giữ chức Bí thư thường trực T.Ư Đoàn ảnh 2