Bà Thảo 'bún chửi' ở Hà Nội lên CNN, giờ hiền như...cọng bún

Không còn tiếng chửi bới om sòm với thực khách, bà Thảo "bún chửi" tại Hà Nội giờ là một người hoàn toàn khác.