Có 5 kết quả :

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH Việt Nam vừa tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp (DN) Nhật Bản đang kinh doanh tại Việt Nam về thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) , Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Hoạt động này nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận, gắn kết của khối DN có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) trong thực hiện chính sách an sinh của người lao động.