Có 1 kết quả :

“Chang hoang dã”

“Chang hoang dã”

SVVN - Nguyễn Thị Thu Trang (còn gọi là Nguyễn Trang, 30 tuổi) là nhà bảo tồn động vật hoang dã (ĐVHD), người sáng lập và giám đốc điều hành WildAct - Tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam từ năm 2013. Bạn vừa ra mắt sách tranh “Chang hoang dã - gấu”.