Có 1 kết quả :

Ra mắt quỹ học bổng cho sinh viên nghèo

Ra mắt quỹ học bổng cho sinh viên nghèo

Quỹ học bổng Bảo Minh – “Chắp cánh ước mơ” đã tài trợ số tiền 2 tỷ đồng trong năm đầu tiên nhằm động viên, khen thưởng kịp thời đối với các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích học tập xuất sắc.