Có 12 kết quả :

Học phí ở một số cơ sở giáo dục đại học là ẩn số đối với học sinh phổ thông khi lựa chọn đăng ký theo học ảnh: Nghiêm Huê

Bối rối vì thông tin học phí đại học

SVVN - Dù Bộ GD&ĐT quy định trong đề án tuyển sinh, các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) phải công khai thông tin học phí năm tuyển sinh và lộ trình cả khóa học nhưng dường như một số đơn vị “quên” hoặc đưa ra thông tin mà chỉ có nhà trường mới hiểu.