Có 1 kết quả :

Thị phi, vị kỷ nơi công sở khiến doanh nghiệp mất hàng triệu đôla

Thị phi, vị kỷ nơi công sở khiến doanh nghiệp mất hàng triệu đôla

SVVN - Công sở là một thế giới phức tạp chẳng kém… showbiz, với những thị phi, đố kị, mâu thuẫn trong điều hành và thử thách lòng trung thực. Làm sao để chấm dứt những ảo tưởng, vị kỉ mà tập trung và hiệu quả công việc? Có thể cuốn sách “Vô ngã” của Cy Wakeman sẽ giúp “dân công sở” tìm ra cách giải quyết.