Có 1 kết quả :

Đại sứ quán New Zealand vinh danh 6 cựu du học sinh Việt Nam

Đại sứ quán New Zealand vinh danh 6 cựu du học sinh Việt Nam

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), Đại sứ quán New Zealand tổ chức Lễ Vinh danh Cựu du học sinh New Zealand nổi bật 2020 (New Zealand Outstanding Alumni Awards 2020). Sáu cá nhân ưu tú được thụ hưởng nền giáo dục của New Zealand, đạt được những thành công trong sự nghiệp và tích cực đóng góp cho xã hội đã được vinh danh.