Có 2 kết quả :

 Những suất ăn thiện nguyện “xanh” mùa COVID

Những suất ăn thiện nguyện “xanh” mùa COVID

SVVN - “Bếp thiện nguyện Xanh” là dự án hỗ trợ các suất ăn từ thiện cho người dân khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại TP. HCM của nhóm Gen Xanh. Ở dự án này, nhóm ưu tiên sử dụng hộp bã mía, muỗng gạo, đũa gỗ và đặc biệt không dùng túi nilon để đựng đồ ăn nhằm hạn chế rác thải nhựa ra môi trường.