Có 2 kết quả :

Đào tạo song bằng sẽ thành xu thế?

Đào tạo song bằng sẽ thành xu thế?

SVVN - Theo ĐHQG TP. HCM, trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng cạnh tranh gay gắt, yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực cũng cao hơn, đòi hỏi kiến thức liên và đa ngành vì vậy hình thức đào tạo song bằng sẽ là một xu thế mà đơn vị này hướng đến.