Có 1 kết quả :

Đề thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ như thế nào

Đề thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ như thế nào

SVVN - Đề thi ốt nghiệp THPT nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12. Đề thi với mục tiêu kiểm tra kiến thức tối thiểu của học sinh để xét tốt nghiệp nhưng có độ khó, độ phân hóa nhất định để các trường sử dụng có thể dùng kết quả này xét tốt nghiệp. Đề thi sẽ không ra những kiến thức đã giảm tải, phù hợp với chương trình giảm tải.