Có 2 kết quả :

Những đối tượng được miễn, giảm học phí

Những đối tượng được miễn, giảm học phí

SVVN - Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định 2 đối tượng không phải đóng học phí gồm: Học sinh tiểu học trường công lập; Người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học.