Có 3 kết quả :

Giúp phụ nữ ở ĐBSCL trong sản xuất và kinh doanh quy mô nhỏ

Giúp phụ nữ ở ĐBSCL trong sản xuất và kinh doanh quy mô nhỏ

SVVN - Với đề tài "Nâng cao năng lực xây dựng và phát triển mạng lưới hỗ trợ cho phụ nữ trong sản xuất và kinh doanh quy mô nhỏ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh chuyển đổi số", nhóm sinh viên Phạm Thị Nga, Nguyễn Bá Hà Trang và Lê Quang Huy (khoa Xã hội học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã đoạt giải Nhất Giải thưởng “Đại sứ Thanh niên vì phát triển bền vững” lần thứ nhất, năm 2023, trị giá 70 triệu đồng.