Có 2 kết quả :

Cơ hội cho nhiều bạn trẻ làm nghề khi du lịch phục hồi, vào mùa

Cơ hội cho nhiều bạn trẻ làm nghề khi du lịch phục hồi, vào mùa

SVVN - Các tour du lịch vào mùa trở lại sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Các doanh nghiệp, tập đoàn du lịch đang có những thay đổi về chiến lược để vực dậy trong trạng thái “bình thường mới”. Nhiều bạn trẻ là hướng dẫn viên du lịch cũng đã và đang trở lại với chuỗi ngày bận rộn cùng công việc của mình.