Có 1 kết quả :

Cơ hội nhận học bổng “Thắp sáng tương lai 2020”

Cơ hội nhận học bổng “Thắp sáng tương lai 2020”

SVVN - Quỹ học bổng Thắp sáng tương lai (Lighting up your future" Scholarship - LUYF) do Deloitte Việt Nam và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc tại Việt Nam (ACCA Việt Nam) đồng sáng lập, là một trong những nỗ lực tiêu biểu, nhằm hỗ trợ xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Tài chính - Kinh tế cho Việt Nam.