Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Infographic: Những điểm mới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

SVVN - "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè" năm 2023, được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên, gồm một chương trình, 4 chiến dịch, với phương châm "rộng khắp - an toàn - hiệu quả - bền vững", gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị. 90 ngày đêm cao điểm của chiến dịch sẽ là môi trường thực tiễn sinh động để các bạn đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến.
Infographic: Những điểm mới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 1
Infographic: Những điểm mới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 2
Infographic: Những điểm mới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 3
Infographic: Những điểm mới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 4
Infographic: Những điểm mới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 5
Infographic: Những điểm mới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 6
Infographic: Những điểm mới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 7
Tin liên quan