Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Infographic: Những nội dung và phương thức thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

SVVN - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 diễn ra tại 33 làng thanh niên lập nghiệp, 6 đảo thanh niên, các địa bàn có 16 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống.
Infographic: Những nội dung và phương thức thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 1
Infographic: Những nội dung và phương thức thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 2
Infographic: Những nội dung và phương thức thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 3
Infographic: Những nội dung và phương thức thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 4
Infographic: Những nội dung và phương thức thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 5
Infographic: Những nội dung và phương thức thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 6
Infographic: Những nội dung và phương thức thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 7
Infographic: Những nội dung và phương thức thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 8
Infographic: Những nội dung và phương thức thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 ảnh 9
Tin liên quan