Có 8 kết quả :

Đội FBF giành Quán quân cuộc thi 'Meeting With PM 2022'

Đội FBF giành Quán quân cuộc thi 'Meeting With PM 2022'

SVVN - Sau hai mùa, cuộc thi 'Meeting With PM 2022' được Khoa Kinh tế chính trị, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) tổ chức. Đây là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, tìm kiếm, phát triển ý tưởng có ích cho xã hội.