Có 2 kết quả :

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên trong thời kỳ 4.0

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên trong thời kỳ 4.0

SVVN - Cần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên trong thời kỳ công nghệ 4.0 thông qua trải nghiệm thực tế, sẽ mang lại hiệu quả cao. Đó là một trong nhiều ý kiến phóng viên báo chí, truyền hình góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.