Có 4 kết quả :

'Song Linh' thắp lửa hoạt động Đoàn

'Song Linh' thắp lửa hoạt động Đoàn

SVVN - Với nhiệt huyết và tính cách năng động của người trẻ, hai thủ lĩnh Đoàn áo lính Ngô Đức Linh và Nguyễn Thị Khánh Linh đã trở thành những hạt nhân thắp lửa công tác Đoàn và phong trào thanh niên.