Có 2 kết quả :

Rực rỡ ‘Mùa Hè Xanh’

Rực rỡ ‘Mùa Hè Xanh’

SVVN - Hoạt động ‘Mùa Hè Xanh’ tại các trường đại học phía Nam đã và đang diễn ra vô cùng sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa, nâng cao tinh thần xung kích và cống hiến của tuổi trẻ.