Nhiều sai sót về tài chính ở trường ĐH Văn hóa TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều sai sót về tài chính ở trường ĐH Văn hóa TP. HCM
SVVN - Trường ĐH Văn hóa TP. HCM thu phí sử dụng thư viện, thế chân sử dụng thư viện chưa đúng quy định, trường đã dừng việc thu các khoản phí này và hoàn trả cho sinh viên đã nộp, tuy nhiên, nhiều sinh viên không đến nhận.

Nhiều sai sót

Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa kí ban hành Kết luận số 196/KL-TTr kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lí tài chính và quản lí, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018 - 2019 tại trường ĐH Văn hóa TP. HCM.

Theo kết luận này, quy định hệ số tính thu nhập tăng thêm bao gồm cả nhiệm vụ lãnh đạo, quản lí và phụ trách đoàn chưa đúng quy định tại điểm 3.2 Mục VIII Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính và điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

Quy định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 25% (Quy chế 2019) chưa đúng quy định tại khoản 4 Mục VIII Thông tư số 71/2006/TT-BTC. Quy định chi họp các cuộc họp do Ban Giám hiệu triệu tập và chủ trì (Quy chế 2019- họp giao ban, họp tập thể lãnh đạo, họp thi đua,...: Chủ trì 200.000 đồng; thành viên và chuẩn bị nội dung 150.000 đồng) không có căn cứ.

Chưa quy định rõ các khoản chi theo từng nguồn kinh phí; các khoản chi, mức chi đối với các hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

Nhiều sai sót về tài chính ở trường ĐH Văn hóa TP. HCM ảnh 1

Nhiều sai sót về tài chính ở trường ĐH Văn hóa TP. HCM.

Về các khoản thu, Thanh tra chỉ ra, thu phí sử dụng thư viện, thế chân sử dụng thư viện chưa đúng quy định, trường đã dừng việc thu các khoản phí này và hoàn trả cho sinh viên đã nộp, tuy nhiên, nhiều sinh viên không đến nhận. Đến thời điểm thanh tra, trên tài khoản 3381 còn dư số tiền 258 triệu đồng.

Một số khoản chi chưa đúng tính chất nguồn kinh phí, trường thực hiện cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng từ nguồn kinh phí thường xuyên, nguồn thu dịch vụ; năm 2019, chi tiền vượt giờ giảng năm học 2017 - 2018 từ Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp.

Một số khoản chi không quy định trong Quy chế Chi tiêu nội bộ, không có căn cứ pháp lí: chi thù lao thu học phí; chi tiền họp trong giờ hành chính...

Về chứng từ kế toán, Thanh tra nói rằng, giấy đề xuất làm thêm giờ chưa thực hiện làm theo từng ngày có nhu cầu làm thêm giờ. Trường chưa xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với việc mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất nhỏ theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Sử dụng sai tài sản công

Cuối năm trường ĐH Văn hóa TP. HCM chưa thực hiện đối chiếu xác nhận công nợ với từng đối tượng, còn một số công nợ từ nhiều năm trước chưa được xử lí dứt điểm. Đến ngày 31/12/2018 còn số dư trên tài khoản 141 là 1.221.960.643 đồng; đến ngày 31/12/2019 là 2.413.214.422 đồng; đến thời điểm thanh tra là 1.014.098.952 đồng. Một số đối tượng tạm ứng kéo dài từ 2015 chưa hoàn ứng; một số đối tượng kết thúc năm tài chính chưa hoàn ứng nhưng tiếp tục cho tạm ứng.

Về việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết, cho thuê: Các hợp đồng trường đã kí kết phần lớn là hợp đồng cho thuê cơ sở vật chất. Theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lí sử dụng tài sản công, trường phải xây dựng đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê báo cáo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt. Mặc dù Trường đã xây dựng Đề án trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch từ tháng 6/2019 nhưng chưa được phê duyệt thì về nguyên tắc trường không được triển khai thực hiện. Như vậy, việc cho thuê cơ sở vật chất hiện nay của trường là không đúng quy định của Luật Quản lí, sử dụng tài sản công, cần phải chấm dứt.

Thanh tra cũng cho rằng, năm 2018 - 2019, trường chưa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Việc thực hiện kê khai tài sản của một số đối tượng thuộc diện phải kê khai chưa đúng hướng dẫn: thay đổi nội dung mẫu kê khai; chưa kê khai thông tin về nhà ở; chưa kê khai số giấy chứng nhận quyền sở hữu; kê khai cả con đã thành niên. Người nhận bản kê khai chưa kí nhận vào bản kê khai.

Chưa thực hiện việc tự kiểm điểm trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lí hành vi tham nhũng của người đứng đầu.

Do đó, Thanh tra đề nghị sớm xem xét đề án Sử dụng tài sản công của trường, tham mưu trình Lãnh đạo Bộ có ý kiến để trường có cơ sở thực hiện, chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ theo quy định của Nhà nước và phù hợp với đặc điểm của Trường, đảm bảo thuận lợi cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, đúng nội dung chi, đối tượng chi, nguồn chi theo quy định của pháp luật. Sửa đổi quy định về chi thu nhập tăng thêm, quy định về trích lập các quỹ cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính. Bổ sung các khoản chi, mức chi đối với các hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

Chấm dứt các khoản chi không đúng tính chất nguồn kinh phí, các khoản chi không quy định trong Quy chế Chi tiêu nội bộ, không có căn cứ pháp lí như đã nêu trên. Đối với việc cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất nhỏ, đề nghị Trường sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Có biện pháp thu hồi ngay các khoản tạm ứng. Cuối năm, thực hiện đối chiếu, xác nhận công nợ, tạm ứng đối với từng đối tượng đang theo dõi trên các tài khoản công nợ, không để các khoản tạm ứng kéo dài.

Không kí mới, không gia hạn các hợp đồng liên kết, cho thuê cơ sở vật chất khi chưa có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lập đề án tổng thể về việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết của Trường, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Quản lí, sử dụng tài sản công và Công văn số 2200/BVHTTDL-KHTC ngày 11/6/2019 về việc tăng cường việc quản lí, sử dụng tài sản công vào kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên kết.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

ĐHQG TP. HCM đã sẵn sàng cho kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1

ĐHQG TP. HCM đã sẵn sàng cho kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1

SVVN - TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQG TP. HCM) cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi, ĐHQG TP. HCM đã tổ chức 3 buổi tập huấn đối với 47 trường cùng tham gia công tác thi. Ngoài ra, nội bộ từng trường cũng tập huấn cho cán bộ, giảng viên làm công tác thi.