Những con số ấn tượng trong chiến dịch 'Thanh niên tình nguyện Hè' năm 2021

SVVN - Qua 3 tháng tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện Hè" năm 2021, tuổi trẻ cả nước đã thắp sáng gần 1.700km đường giao thông nông thôn, xây dựng hơn 1.100 công trình nước sạch, nhà tiêu và gần 9.000 công trình, phần việc đô thị văn minh; tư vấn việc làm cho gần 66.000 thanh niên nông thôn; hỗ trợ gần 20.000 hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Những con số ấn tượng trong chiến dịch 'Thanh niên tình nguyện Hè' năm 2021 ảnh 1
Những con số ấn tượng trong chiến dịch 'Thanh niên tình nguyện Hè' năm 2021 ảnh 2
Những con số ấn tượng trong chiến dịch 'Thanh niên tình nguyện Hè' năm 2021 ảnh 3
Những con số ấn tượng trong chiến dịch 'Thanh niên tình nguyện Hè' năm 2021 ảnh 4
Những con số ấn tượng trong chiến dịch 'Thanh niên tình nguyện Hè' năm 2021 ảnh 5
Những con số ấn tượng trong chiến dịch 'Thanh niên tình nguyện Hè' năm 2021 ảnh 6
Những con số ấn tượng trong chiến dịch 'Thanh niên tình nguyện Hè' năm 2021 ảnh 7
Những con số ấn tượng trong chiến dịch 'Thanh niên tình nguyện Hè' năm 2021 ảnh 8
Những con số ấn tượng trong chiến dịch 'Thanh niên tình nguyện Hè' năm 2021 ảnh 9
Những con số ấn tượng trong chiến dịch 'Thanh niên tình nguyện Hè' năm 2021 ảnh 10
Những con số ấn tượng trong chiến dịch 'Thanh niên tình nguyện Hè' năm 2021 ảnh 11
Những con số ấn tượng trong chiến dịch 'Thanh niên tình nguyện Hè' năm 2021 ảnh 12
Tin liên quan