Có 2 kết quả :

Từ sinh viên Đại học Ngoại thương đến CEO nền tảng định hướng nghề nghiệp đầu tiên tại Đông Nam Á

Từ sinh viên Đại học Ngoại thương đến CEO nền tảng định hướng nghề nghiệp đầu tiên tại Đông Nam Á

SVVN - Nguyễn Quý Tiến (sinh năm 1995), hiện đang là CEO của Mentori Việt Nam - tổ chức tiên phong cung cấp các dịch vụ giáo dục kết hợp định hướng, cố vấn phát triển nghề nghiệp dành cho các bạn trẻ Việt với sứ mệnh giúp người trẻ khai phá bản thân để chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai.