Có 1 kết quả :

S4life - Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại

S4life - Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại

SVVN - Làm sao để giảm thiểu và rút ngắn thời gian trong hiến máu ở các trường hợp khẩn cấp? Làm sao để người trẻ muốn hiến máu có thể biết lịch và địa điểm? Làm sao để các buổi hiến máu kêu gọi được nhiều người nhất?Rất nhiều câu hỏi đó đã khiến 2 người trẻ trăn trở. Họ đã vào cuộc và ứng dụng S4life ra đời.