Có 1 kết quả :

Thanh niên hội tụ và gắn kết với chương trình DynaGen – Live United khóa III

Thanh niên hội tụ và gắn kết với chương trình DynaGen – Live United khóa III

80 bạn trẻ tham gia chương trình phát triển thanh niên đã có buổi ra mắt ấn tượng trong lễ khởi động DynaGen - Live United khóa III ngày 27/8 vừa qua. Đây là chương trình do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD) - United Way Việt Nam thực hiện. Mục tiêu của chương trình nhằm kết nối, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh niên phát triển và phát huy tối đa tiềm năng trong quá trình học tập, tạo dựng việc làm, sự nghiệp và hoạt động xã hội.