Có 1 kết quả :

Hơn 50 thanh niên tham gia tập huấn “Kiến thức cơ bản về Môi trường” cùng diễn giả và BTC

Thanh niên chủ động và tích cực với các sáng kiến về môi trường

Trong tháng 6 vừa qua, hơn 50 bạn thanh niên đã cùng nhau trao đổi và thảo luận về chủ đề môi trường cùng diễn giả Võ Thị Xuân Quyên trong buổi tập huấn “Kiến thức cơ bản về môi trường”. Đây là buổi tập huấn đầu tiên trong chuỗi tập huấn thuộc dự án “Thanh niên vì Môi trường” của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.