Sinh viên được học trực tuyến 30% chương trình đào tạo đại học

0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên được học trực tuyến 30% chương trình đào tạo đại học
SVVN - Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học, có hiệu lực thi hành từ ngày 3/5/2021. Phương thức học tewcu tuyến được Bộ GD - ĐT cho phép được dạy trực tuyến 30% chương trình đào tạo đại học.

Tại Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD - ĐT nêu rõ cơ sở đào tạo được tổ chức các lớp học phương thức trực tuyến khi đáp ứng các quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng; có các giải pháp bảo đảm chất lượng và minh chứng về chất lượng tổ chức lớp học phương thức trực tuyến không thấp hơn chất lượng lớp học phương thức trực tiếp.

Đối với đào tạo theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học, tối đa 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo được thực hiện bằng lớp học trực tuyến. Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh phức tạp và các trường hợp bất khả kháng khác, cơ sở đào tạo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD - ĐT.

Đối với việc đánh giá và tính điểm học phần, đối với mỗi học phần, sinh viên được đánh giá qua tối thiểu hai điểm thành phần, đối với các học phần có khối lượng nhỏ hơn 2 tín chỉ có thể chỉ có một điểm đánh giá.

Quy chế mới cũng cho phép trong quá trình đào tạo, trường đại học được phép áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến khi đảm bảo trung thực, công bằng và khách quan như đánh giá trực tiếp, đồng thời đóng góp không quá 50% trọng số điểm học phần.

Ngoài ra các trường đại học cũng có thể tổ chức bảo vệ và đánh giá đồ án, khóa luận được thực hiện trực tuyến với trọng số cao hơn khi đáp ứng ba yêu cầu gồm việc đánh giá được thực hiện thông qua một hội đồng chuyên môn gồm ít nhất 03 thành viên; hình thức bảo vệ và đánh giá trực tuyến được sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và người học; diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 3/5/2021.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm