Làm thế nào để con người có thể biến hình?

SVVN - Theo công thức giữa khối lượng và năng lượng của Einstein (E=MC2), con người phải chuyển hóa và bảo toàn khối lượng thành năng lượng để có thể thay đổi hình dạng (shapeshifting).

Làm thế nào để con người có thể biến hình?

Zing

Cùng chuyên mục

Xem thêm Công nghệ

Mới - Nóng

Khám phá