Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô

SVVN - Trường ĐH Thủy lợi được ví như một lá phổi xanh, một lẵng hoa đa sắc giữa Thủ đô - trái tim của cả nước.

Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô - ảnh 1
Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô - ảnh 2
Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô - ảnh 3
Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô - ảnh 4
Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô - ảnh 5
Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô - ảnh 6
Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô - ảnh 7
Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô - ảnh 8
Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô - ảnh 9
Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô - ảnh 10  
Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô - ảnh 11
Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô - ảnh 12
Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô - ảnh 13
Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô - ảnh 14
Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô - ảnh 15
Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô - ảnh 16
Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô - ảnh 17  
 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá