Người yêu hay "chỉ là bạn"?

Người yêu hay "chỉ là bạn"?

SVVN - Em đã thực sự yêu anh ấy. Em không muốn mất đi tình yêu này, nên em muốn anh ấy coi em là người yêu chứ không phải “chỉ là bạn”.Vậy em phải làm sao?

Khám phá