Có 1 kết quả :

Khát vọng “khởi nghiệp xanh” từ tre Việt

Khát vọng “khởi nghiệp xanh” từ tre Việt

SVVN - Nhận thấy tiềm năng phát triển của tre nứa Việt Nam, Nguyễn Lê Hoàng Nhân (sinh năm 1998, sống tại Lâm Đồng) đã bắt đầu hành trình khởi nghiệp của mình với những sản phẩm làm từ tre và góp phần định hình thương hiệu cho tre nước nhà.