Có 4 kết quả :

Thành Đoàn Hà Nội có thêm hai tân Phó Bí thư

Thành Đoàn Hà Nội có thêm hai tân Phó Bí thư

SVVN - Ngày 28/6, Ban Bí thư T.Ư Trung Đoàn đã ban hành quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội đối với anh Nguyễn Tiến Hưng, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành Đoàn và anh Đào Đức Việt, UVBTV, Trưởng ban Thanh niên Công nhân viên chức và Công tác An ninh Quốc phòng Thành Đoàn.
Thường trực Thành Đoàn Hà Nội tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Bí thư

Thành Đoàn Hà Nội có thêm 2 tân Phó Bí thư

SVVN - Ngày 28/6, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ban hành quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội đối với anh Nguyễn Tiến Hưng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn và anh Đào Đức Việt, Trưởng ban Thanh niên Công nhân viên chức và Công tác An ninh Quốc phòng Thành Đoàn Hà Nội.