Có 1 kết quả :

TP. HCM: Ra mắt ứng dụng giúp người dân nhận túi an sinh, tiền hỗ trợ

TP. HCM: Ra mắt ứng dụng giúp người dân nhận túi an sinh, tiền hỗ trợ

SVVN - Trung tâm An sinh xã hội TP. HCM vừa giới thiệu ứng dụng hỗ trợ an sinh. Tại đây, người dân có thể trực tiếp gửi các yêu cầu cấp bách của mình để nhận hỗ trợ gồm: nhu yếu phẩm; hỗ trợ y tế như xe cấp cứu, bình oxy, thuốc men, các thiết bị y tế phục vụ chống dịch COVID-19; yêu cầu cấp cứu đối với các tình huống khẩn cấp, tiền mặt...