Có 2 kết quả :

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chuỗi Hành trình 'Người thợ trẻ giỏi' toàn quốc năm 2023

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chuỗi Hành trình 'Người thợ trẻ giỏi' toàn quốc năm 2023

SVVN - Vừa qua, Tỉnh Đoàn Bình Dương, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân và Lao động trẻ tổ chức Lễ Khánh thành bể bơi thanh thiếu niên Bình Dương và ra mắt Chi đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Chương trình nằm trong chuỗi Hành trình “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XIV, năm 2023.
Tổng kết chương trình 'Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh' năm 2022

Tổng kết chương trình 'Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh' năm 2022

SVVN - Chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” năm 2022 do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tiếp tục phối hợp tổ chức, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về vai trò của rừng, vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, các vấn đề về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và gắn kết cộng đồng.