Có 6 kết quả :

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 3

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 3

SVVN - Trong tuần 7,8 của Chiến dịch Mùa hè xanh, toàn Đoàn đã thành lập 6.089 đội hình sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh với 305.286 sinh viên từ trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên cả nước, tham gia triển khai.
BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 2

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 2

SVVN - Trong đợt 1 Chiến dịch, trên cả nước đã triển khai tổng cộng 354 công trình thanh niên cấp tỉnh trị giá hơn 37,94 tỷ đồng; 1.975 công trình thanh niên cấp huyện trị giá hơn 53,168 tỷ đồng; 19.731 công trình thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá gần 80 tỷ đồng.
BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 1

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN SỐ 1

SVVN - Tuổi trẻ Việt Nam phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc, tôn giáo.