Có 1 kết quả :

Tạp chí ngành Kinh tế đầu tiên của Việt Nam vào danh mục trích dẫn các nguồn mới nổi ESCI

Tạp chí ngành Kinh tế đầu tiên của Việt Nam vào danh mục trích dẫn các nguồn mới nổi ESCI

SVVN - Tạp chí JABES trực thuộc trường ĐH Kinh tế TP. HCM (UEH) - Tạp chí khối ngành kinh tế đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được công nhận vào danh mục trích dẫn các nguồn mới nổi ESCI (Emerging Sources Citation Index), thuộc hệ thống Web of Science. Đây là bước tiến quan trọng trong tiến trình giúp JABES đảm bảo đủ tiêu chuẩn để được xếp hạng vào hệ thống tạp chí đạt chuẩn Scopus.