Có 2 kết quả :

Nhà văn Nguyễn Khải

Nhà văn Nguyễn Khải gặp nguyên mẫu nhân vật

TP - Ba mươi năm sau khi xuất bản tiểu thuyết nổi tiếng Xung đột, Nguyễn Khải trở lại vùng đất xưa kia ông đã từng lăn lộn, gặp lại các nguyên mẫu cho các nhân vật của mình, cả “chính diện” lẫn “phản diện”. Rất nhiều bất ngờ đã xảy ra.