Có 1 kết quả :

Gen Z: Một thế hệ không cam chịu nghèo khó

Gen Z: Một thế hệ không cam chịu nghèo khó

Xa rồi thời “sĩ, nông, công, thương” khi người làm ăn, kinh doanh được xã hội xếp sau cùng. Thế hệ trẻ ngày nay có một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ về tiền bạc, yếu tố “thương” đã trở thành thiết yếu để bất kỳ ai làm chủ cuộc đời.