Có 1 kết quả :

Nghị lực của cô sinh viên dân tộc Raglai

Nghị lực của cô sinh viên dân tộc Raglai

SVVN - Xuất thân từ một vùng đất nghèo khó ở Ninh Thuận, cô gái người dân tộc thiểu số Chamaléa Thị Thuế đã vượt qua điều kiện sống thiếu thốn để nuôi chí lớn, đến trường học tập, chờ ngày cống hiến cho quê hương.