Có 2 kết quả :

Trường học Xanh

Trường học Xanh

SVVN - Những thay đổi nhỏ trong thói quen, hướng đến giảm thiểu rác thải nhựa của thầy và trò ở các trường Tiểu học, Trung học cơ sở (TH, THCS) ở Đà Nẵng, đã góp những “viên gạch xanh” xây dựng Trường học Xanh cho thế hệ tương lai.