Có 1 kết quả :

Để mỗi sinh viên là một khách hàng thực sự

Để mỗi sinh viên là một khách hàng thực sự

SVVN - Sinh viên ở các trường đại học lâu nay chưa được xem là một khách hàng thực thụ của trường đại học. Để thay đổi quan niệm này và đặt sinh viên ở vị trí đích thực là một khách hàng, trường đại học là đơn vị phục vụ, trường ĐH Kinht tế TP. HCM đã thành lập Phòng Chăm sóc sóc và hỗ trợ người học (DSA). Đây được xem là mô hình đầu tiên trong hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập tại Việt Nam.