Có 1 kết quả :

Trường ĐH Fulbright Việt Nam kết hợp cùng UNDP nghiên cứu chính sách kinh tế Việt Nam

Trường ĐH Fulbright Việt Nam kết hợp cùng UNDP nghiên cứu chính sách kinh tế Việt Nam

SVVN - Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và ĐH Fulbright Việt Nam (FUV) ký Biên bản Ghi nhớ (MOU), xác lập khuôn khổ hợp tác trong những lĩnh vực quan tâm chung. Theo đó, Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (FSPPM) sẽ phối hợp cùng UNDP thực hiện các phân tích và nghiên cứu mới về các vấn đề chính sách kinh tế.