Có 1 kết quả :

Mô hình đào tạo luân phiên ở trường đại học gặp nhiều rào cản

Mô hình đào tạo luân phiên ở trường đại học gặp nhiều rào cản

SVVN - Mô hình đào tạo luân phiên còn gặp không ít rào cản như chi phí đào tạo (do doanh nghiệp chi trả) và sự cần thiết của các chính sách hỗ trợ quốc gia về mặt tài chính hay thông qua các cơ chế trợ cấp, miễn giảm thuế; khả năng tiếp nhận hạn chế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ; nhu cầu cải tiến quy trình quản trị nội bộ tại cả doanh nghiệp lẫn trường học; cơ chế kiểm soát chất lượng…