Có 1 kết quả :

Bầu chọn Giải thưởng ‘Bồ câu trắng’

Bầu chọn Giải thưởng ‘Bồ câu trắng’

SVVN - Nhằm tôn vinh và nhân rộng những ý tưởng, sáng kiến hay, thiết thực trong năm học thông qua mô hình, giải pháp để góp phần xây dựng công tác Hội và phong trào sinh viên TP. HCM, Ban Thư ký Hội Sinh viên TP. HCM tiếp tục tổ chức và bình chọn Giải thưởng mô hình, giải pháp tiêu biểu 'Bồ câu trắng', năm học 2021 - 2022.