Có 1 kết quả :

Những vấn đề xã hội nào đang được giới trẻ đặc biệt quan tâm?

Những vấn đề xã hội nào đang được giới trẻ đặc biệt quan tâm?

SVVN - Giới trẻ đang sống trong một xã hội hiện đại, một kỷ nguyên số hội nhập và phát triển nhưng cũng không ít những vấn đề nhức nhối xảy ra. Bằng suy nghĩ và hành động của mình, giới trẻ chính là thế hệ có thể thay đổi các vấn đề đó. Dưới góc nhìn cởi mở, hãy cùng chuyên trang Sinh Viên Việt Nam tìm hiểu những vấn đề nào đang được giới trẻ đặc biệt quan tâm.