Có 1 kết quả :

Sinh viên vào nhà máy…làm tác phẩm

Sinh viên vào nhà máy…làm tác phẩm

SVVN - Ở cuộc thi thiết kế mẫu nội thất gỗ Hoa Mai do Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP. HCM tổ chức 18 năm qua, thay vì chỉ làm mô hình đồ án trưng bày như nhiều cuộc thi khác, yêu cầu của nhà tổ chức là thí sinh phải đến nhà máy để trực tiếp tham gia vào quá trình hoàn thiện tác phẩm.