Có 1 kết quả :

Anh Trần Bảo Duy làm Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Công nghiệp TP. HCM

Anh Trần Bảo Duy làm Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Công nghiệp TP. HCM

SVVN - Tại Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường ĐH Công nghiệp TP. HCM lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025, anh Trần Bảo Duy – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH Công nghiệp TP. HCM, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường khoá VII được hiệp thương bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên trường khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2025.