Có 1 kết quả :

Tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ môi trường sinh thái

Tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ môi trường sinh thái

SVVN - Viện Văn học (Hà Nội) và trường ĐH Văn Lang (TP. HCM) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế về văn học sinh thái có tên "Sinh thái và văn hóa Nam Bộ trong văn học Việt Nam". Chủ đề bảo vệ môi trường sinh thái được các nhiều học giả đưa ra trong các tham luận tại hội thảo.